WWB - Wet Werk en Bijstand

De overheid kan u helpen te voorzien in uw kosten voor levensonderhoud als dit uzelf niet lukt. Hiervoor is de Wet Werk en Bijstand. Deze wet houdt in het algemeen in dat u een uitkering ontvangt zolang als dat u geen werk hebt terwijl u wel werkzoekende bent. Wilt u in aanmerkign komen voor de WWB dan houdt dit dus in dat u sollicitatieplicht hebt. Indien u in aanmerking wilt komen voor de WWB kunt u dit bij uw plaatselijke gemeente regelen.

Bijstandsnormen

Bijstandsnorm 2014

Bijstandsnorm 2013

Bijstandsnorm 2012

Bijstandsnorm 2011

wwb