Bijstandsnormen per 1 juli 2013 (bron: Rijksoverheid)

21 jaar tot AOW-leeftijd

Per maand
Vakantietoeslag
Totaal

Paar

€ 1.257,35

€ 66,18

€ 1.323,53

Alleenstaande ouder

€ 880,15

€ 46,32

€ 926,47

Alleenstaande

€628,68

€ 33,09

€ 661,77

Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot de AOW-leeftijd

€ 251,47

€ 13,24

€ 264,71

Voor jongeren vanaf 1 tot 21 jaar gelden andere bedragen.      

Jongeren van 18, 19 of 20 jaar

Bijstandsnorm (incl. vakantietoeslag)

Alleenstaanden, 18, 19 of 20 jaar

€ 228,39

Alleenstaande ouders 18, 19 of 20 jaar

€ 493,37

2 personen, beiden jonger dan 21 jaar, zonder kinderen

€ 457,32

2 personen, beiden jonger dan 21 jaar, met kinderen

€ 722,03

2 personen, 1 jonger dan 21 jaar, zonder kinderen

€ 890,40

2 personen, 1 jonger dan 21 jaar, met kinderen

€ 1.155,14

Jongeren tot 27 jaar

 
Jongeren van 18 tot 27 jaar vallen sinds 1 januari 2012 weer onder de Wet werk en bijstand (WWB). Jongeren van 18 tot 21 jaar krijgen een lagere bijstandsuitkering.  

Bijstand vanaf AOW-leeftijd

 
Indien u een AOW-uitkering hebt die onder het sociaal minium ligt dan kunt u een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Dit heet de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).  

Bijstandsnormen per 1 januari 2013 (bron: Rijksoverheid)

Bijstandsnormen

(nettobedragen per 1 januari 2013)

Per maand
Vakantietoeslag
Totaal
21 jaar tot AOW-leeftijd

Paar

€1.255,86

€ 66,10

€ 1.321,96

Alleenstaande ouder

€ 879,10

€ 46,27

€ 925,37

Alleenstaande

€ 627,93

€ 33,05

€ 660,98

Maximale toeslag voor alleenstaande ouders en alleenstaanden van 21 tot de AOW-leeftijd

€ 251,17

€ 13,22

€ 264,39

Jongeren van 18, 19 of 20 jaar

per maand

vakantietoeslag

totaal

Alleenstaande, 18, 19 of 20 jaar

€ 216,97

€ 11,42

€ 228,39

Gehuwden beiden 18, 19 of 20 jaar

€ 433,94

€ 22,84

€ 456,78

Gehuwden van wie één 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar of ouder

€ 844,90

€ 44,47

€ 889,37

Alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar

€ 468,14

€ 24,64

€ 492,78

Gehuwden beiden 18, 19 of 20 jaar, met kinderen

€ 685,11

€ 36,06

€ 721,17

Gehuwden van wie één 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar of ouder met kinderen

€ 1.096,07

€ 57,69

€ 1.153,76

Bijstandsnormen

Bijstandsnorm 2014

Bijstandsnorm 2013

Bijstandsnorm 2012

Bijstandsnorm 2011

wwb